Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Kalety walczą o dotacje na projekty warte blisko 11 milionów złotych

W zakończonym niedawno pierwszym kwartale 2023 roku, Miasto Kalety złożyło aż kilkanaście wniosków o dofinansowanie projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i działań z zakresu edukacji ekologicznej.
Złożono pięć wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład w programie Odbudowy Zabytów. Z terenu Kalet zgłoszone zostały obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Łączna wartość złożonych projektów to ponad 5 mln zł.
W ramach naboru ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Miasto Kalety złożyło wniosek o pomoc finansową w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku. Przedmiotem zadania jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła i remont instalacji C.O. w budynku LKS Małapanew Kuczów. Wartość zadania to 242.000 zł, w tym możliwa dotacja to aż 200.000 zł.
Dodatkowo Miasto Kalety, po pozytywnie zakończonych konsultacjach społecznych, opracowało wniosek w ramach Programu Olimpia 2023, przedmiotem którego jest budowa przyszkolnej hali sportowej, która miałaby powstać przy Publicznej Szkle Podstawowej nr 1 w Kaletach. Wartość inwestycji to ponad 5.100.000 zł.
Złożono także wniosek na zadania remontowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Śląskie na 2023 r. Jego przedmiotem jest remont odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach. Inwestycja skosztorysowana została na kwotę 862.682 zł.
Miasto stara się także aktywnie uczestniczyć w naborach ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W styczniu złożony został wniosek o dofinansowanie organizacji dużego pikniku edukacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii. Niedawno otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji na ten cel w wysokości prawie 100.000 złotych. Wydarzenie zorganizowane zostanie podczas tegorocznych Dni Kalet, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w bardzo ciekawych konferencjach i wystawach. Partnerami projektu będą Politechnika Częstochowska oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks z Opola.
Również pozytywnie rozpatrzony został wniosek o organizację przez Miasto Kalety małej konferencji ekologicznej na temat oszczędzania zasobów wodnych. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na terenie kaletańskiego parku tematycznego Ichtiopark i będzie dedykowane dla grupy senioralnej z naszego miasta. Kwota pozyskana na ten cel to 10.500,00 złotych.
Miasto Kalety, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wzięło także udział w naborze konkursowym WFOŚiGW na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „Zielona przestrzeń”. Zgłoszony został teren przy rzece Mała Panew w Kaletach nieopodal mostu na ulicy Ks. Drozdka. W ramach projektu powstałaby nowa przestrzeń publiczna dostosowana do potrzeb społeczności lokalnej z tężnią solankową, elementami małej architektury i nasadzeniami nowych drzew i krzewów. Wartość tego zadania oszacowana została na przeszło 180.000 złotych.
W marcu br. do Wojewódzkiego Funduszu złożono aż trzy wnioski. Dwa z nich dotyczyły utworzenia na terenie kaletańskich szkół podstawowych „Eko Pracowni pod chmurką” na łączną kwotę przeszło 150.000 złotych, a także oznakowania ścieżki przyrodniczej wokół stanicy „Garbaty Mostek”. W ramach tego zadania zamierzamy utworzyć bardzo ciekawe przystanki tematyczne, które przybliżyłyby odwiedzającym kwestię pradawnych form przyrodniczego wykorzystania kaletańskich lasów. Dotacja o jaką Miasto tutaj wnioskuje to przeszło 17.000 zł.
Reasumując, są to działania przeprowadzone zaledwie w I kwartale tego roku, gdzie Referat Promocji i Pozyskiwania Środków sięgnął jedynie po dofinansowania w ramach programów krajowych. Obecnie trwają przygotowania projektów w ramach nowej perspektywy UE 2021-2027. Tutaj jeszcze wszystko przed nami.