Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! 04-03-2021 10:42:39

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku z możliwością jego wydłużenia do 30 września 2021 r. – po drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021. Obowiązkową i dominującą formą spisu jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub za pośrednictwem rachmistrza spisowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. Spisem objęte są:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

- osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach działa Gminne Biuro Spisowe, z którym będzie można się kontaktować pod numerem tel. 34/352 76 57. Dodatkowo utworzone zostanie stanowisko komputerowe przeznaczone do samospisu. Osoby, które będą chciały spisać się w ten sposób proszone są o kontakt z numerem 34/352 76 48. Od 15 marca 2021 r. pod nr tel. 22 279 99 99 uruchomiona zostanie także dedykowana infolinia spisowa.