Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Inwentaryzacja kotłów grzewczych

Miasto Kalety będzie prowadzić inwentaryzację kotłów grzewczych na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa). Jej celem będzie przekazanie informacji ilu mieszkańców potrzebuje jeszcze wymienić stare kotły węglowe na nowe instalacje oraz jakie są potrzeby termomodernizacyjne, a więc także, jak dużego wsparcia samorządu potrzebują. Mieszkańcy będą proszeni o wypełnienie ankiety na ten temat.

 

Celem akcji będzie określenie liczby przestarzałych kotłów grzewczych, szczególnie tych, które powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności tj. do końca 2021 r.

 

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały nr V/36/1/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ.

 

Inwentaryzacja w gospodarstwach domowych zostanie przeprowadzona w formie ankiet do wypełnienia przez właściciela lub najemcę budynku. Ankieta ta będzie dostarczona mieszkańcom wraz z decyzją o podatku od nieruchomości.

 

Wypełnione ankiety można będzie przekazać do Urzędu Gminy na 3 sposoby: dostarczyć do skrzynki znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Kaletach, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE lub wysłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie ankiety na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl, a wiadomość zatytułować ANKIETA OGRZEWANIE.

 

Termin złożenia ankiet mija 30 kwietnia 2021 roku.

 

Dane pochodzące z ankiet gromadzone będą w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania gospodarstw domowych na terenie Miasta Kalety i nie będą udostępniane publicznie lub przekazywane osobom trzecim.

 

Z uwagi na obowiązek Gminy dotyczący przeprowadzenia takiej inwentaryzacji wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypełnionej ankiety przez właściciela/najemcę budynku w terminie do końca kwietnia 2021 r. zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta wizyta w obiekcie, obejmująca kontrolę źródła ogrzewania.