Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Informacja o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim w Kaletach

W związku z rozporządzeniem nakazującym uruchomienie niezbędnej obsługi dla obywateli w administracji publicznej, informujemy że nasz urząd działał, działa i będzie działał w pełnym zakresie. W szczególności załatwiane są sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, pomocą społeczną, świadczeniem usług komunalnych i innymi, związanych z inwestycjami, np. dotyczących ochrony środowiska.
Jednak stosując się do zaleceń służb sanitarnych, aby minimalizować bezpośrednie kontakty międzyludzkie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w Urzędzie Miejskim w Kaletach obsługa klientów odbywa się zdalnie - telefonicznie, drogą komunikacji elektronicznej lub przez platformę E-PUAP. Urząd pracuje normalnie, w wyjątkowych przypadkach wymagających wizyty petenta w Urzędzie sprawy są załatwiane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zapewniamy że każda sprawa urzędowa, z którą zgłosi się mieszkaniec, zostanie rozpatrzona.

Wykaz danych kontaktowych pracowników dostępny jest – tutaj