Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach dotycząca nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego - 2018/2019 oraz Rządowego Programu „Dobry start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od dnia 01 sierpnia br. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego (500+) - na nowy okres świadczeniowy 2018/2019,
- zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku – na nowy okres zasiłkowy 2018/2019,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na nowy okres świadczeniowy 2018/2019,
- świadczenia z Programu Rządowego „Dobry start” (300+) - tj. jednorazowego świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019

Ponadto już od 01 lipca br. będzie można również składać wnioski drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia - dotyczące świadczenia z Programu Rządowego „Dobry start” (300+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (parter budynku UM) lub pod nr tel. (34) 3527-656.
Infolinia dotycząca Programu Rządowego „Dobry Start” uruchomiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna będzie w terminie od 11.06 br. do 31.08.br. od pon. do pt w godz. 9:00 do 14:00 pod nr telefonu (32) 606-30-03.