Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) są dostępne w biurze MOPS - parter budynku UM. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania i wydrukowania znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą RODO (obowiązek informacyjny) TUTAJ, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO oraz wydrukowanie, podpisanie i załączenie jej do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jak i wniosek o dodatek węglowy można również złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach. Prawidłowo wypełniony wniosek i opatrzony podpisem elektronicznym TUTAJ należy przekazać za pomocą formularza - pismo ogólne do podmiotu publicznego.