Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety

11 grudnia 2014 r., na sesji Rady Miejskiej w Kaletach Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił Radzie Miejskiej informację o realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety. W informacji znalazły się dane dotyczące finansowania oświaty, demografii oraz zaprezentowane zostały wyniki sprawdzianów i egzaminów. Poniżej podajemy wybrane dane zawarte w informacji.

Obecnie mieście Kalety działają następujące placówki oświatowe:

  • Zespół Szkół w Kaletach
  • Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
  • Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach
  • Niepubliczne Przedszkole  Bystrzaki z oddziałami integracyjnymi
  • Mali Odkrywcy Punkt Przedszkolny
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

 

Subwencja oświatowa

 

     2010 r.            2011 r.              2012 r.                2013 r.          2014 r.

 

             3 356 163 zł       3 734 490 zł      4 963 246 zł       4 594 786 zł    4 712 084 zł

 

Według danych statystycznych  sytuacja w zakresie edukacji przedstawia się następująco:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku:

 

 

 

Dzieci w wieku 3 – 6 lat

251

294

291

Dzieci w wieku 7 – 12 lat

428

370

409

Dzieci w wieku 13 – 15 lat

282

275

303

Placówki wychowania przedszkolnego

2

2 +1 niepubliczna

4

Miejsca w przedszkolach publicznych

190

170 + 25

170

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

190

170 + 25

170 + 50

Szkoły podstawowe

2

2

2

Uczniowie szkół podstawowych

394

361

394

Gimnazja

2

2

2

Uczniowie gimnazjów

254 + 66 ucz. szkoły średniej

261

220

 

Zatrudnienie

Zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Kalety wynika z wymogów odrębnych przepisów oświatowych.

Razem zatrudnienie :  96 pracowników

66 nauczycieli + 30 niepedagogicznych

 

PLACÓWKA

NAUCZYCIELE

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE  NR 1
W KALETACH

8

4- cały etat
1-  3/4 etatu
1 – 1/2 etatu
Razem 6 osób – 5,25 etatu

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA  nr 1

24

- cały etat
- 1/2 etatu
Razem   6 osób 5,5 etatu

ZESPÓŁ SZKÓŁ

16

4 – cały etat

ZSiP MIOTEK

18

2 – cały etat
1 – 3/4 etatu
5 – 1/2 etatu
1 – 1/4 etatu
Razem  9 osób  5,5 etatu