Wtorek, 28 Marca 2023  Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana

Gmina w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Od miesiąca lipca 2015 r. Kalety realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby takie mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizatorem programu w gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2015r. nasi mieszkańcy mieli możność skorzystania z zajęć edukacyjnych – warsztatów na temat zdrowego i taniego żywienia, a od miesiąca września rozpoczęły się cykliczne dostawy żywności. W roku 2015 otrzymaliśmy już 11.261,03 kg żywności. Żywność wydawana jest w wyremontowanym magazynie w Kaletach ul 1 Maja 84. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Renata Czudaj – kierownik MOPS