Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że w celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych, przysługuje Dodatek Osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym dochód na osobę nie przekroczy 1500 zł.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
➢ 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
➢ 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
➢ 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
➢ 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:
➢ 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
➢ 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
➢ 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
➢ 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Formularz wniosku zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym przez Ministra Klimatu i Środowiska. Wnioski można będzie składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel 34/35 – 27 -656, a także znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy