Środa, 27 Września 2023  Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny

Dodatek na „zakwaterowanie” lub „dojazd” z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach - dział Świadczeń Rodzinnych informuje osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dzieci rozpoczną naukę w szkole średniej w roku szkolnym 2020/2021 o możliwości ubiegania się o dodatek na „zakwaterowanie” lub „dojazd” z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Podstawą otrzymania w/w dodatków jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły ponadpodstawowej, w przypadku dodatku na zakwaterowanie także zaświadczenia potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Osobom, których dzieci będą kontynuowały naukę w szkole średniej w roku szkolnym 2020/2021 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuację nauki do 21.09.2020 r.