Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje wszystkie osoby, które są uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego, a których dzieci rozpoczynają naukę w szkole ponadgimnazjalnej o możliwości ubiegania się o tzw., dodatek z tytułu dojazdu dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, w tym celu należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko jest uczniem danej szkoły do dnia
15 września br.( dodatek wynosi 50,00 zł).

Można również ubiegać się o dodatek na zakwaterowanie ucznia, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 90,00 zł miesięcznie, w tym celu należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły oraz potwierdzenie tymczasowego zameldowania ucznia poza miejscem zamieszkania w terminie do dnia 15 września br.

Przypomina się także osobom, których dzieci kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej o konieczności dostarczenia do dnia 15 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt nauki w roku szkolnym 2015/2016 w szkole ponadgimnazjalnej pod rygorem uchylenia dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu dojazdu do szkoły lub dodatku z tytułu zakwaterowania ucznia poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji w biurze świadczeń rodzinnych – parter Urzędu Miasta lub pod nr telefonu 3527 656.