Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium

7 czerwca 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku, podczas której Rada Miejska w Kaletach uchwałą nr 18/III/2024 jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2023 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia włodarzowi naszego miasta absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach. Otrzymanie absolutorium, poprzedzone podjęciem uchwały, w której radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania, to jednoznaczne wyrażenie akceptacji działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Jest to związane z odpowiedzialnością jaką ponosi burmistrz z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia podziękował radnym za kolejny mandat zaufania. Podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to nie tylko jego zasługa, bo udział w tym mieli wszyscy pracujący dla dobra naszego miasta. Bez właściwego współdziałania organu stanowiącego i wykonawczego Samorząd nie mógłby prawidłowo funkcjonować, a miasto rozwijać się. Podziękował także za pracę wszystkim radnym z przewodniczącą Janiną Perz na czele, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.