Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Burmistrz Klaudiusz Kandzia z wotum zaufania oraz kolejnym jednogłośnym absolutorium

Rada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku, udzieliła burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi jednogłośnego absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. To najważniejsze dla organu wykonawczego uznanie Rady Miejskiej, poprzedzone było podjęciem uchwały Nr 65/VIII/2019, w której radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania.
Za poparciem polityki finansowej burmistrza jednogłośnie głosowali wszyscy obecni na sesji radni. Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.
Burmistrz po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym za mandat zaufania. Podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to nie tylko jego zasługa, ale wszystkich którzy pracują dla dobra Miasta. Burmistrz podziękował także za pracę na rzecz miasta wszystkim radnym z przewodniczącą Janiną Perz na czele, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.