Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Ćwiczenia pod kryptonimem „Mała Panew 2017”

W dniu 16 października br. na terenie miasta Kalety odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „Mała Panew 2017”. Tematem ćwiczenia było: „Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zagrożenia powodziowego na terenie miasta Kalety”.
Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności strażaków ochotników do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji zagrożenia powodziowego. W ćwiczeniu wzięły udział 2 sekcje strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach pod dowództwem dh Kazimierza Złotosza – Naczelnika OSP Kalety.
Zgodnie z planem przeprowadzenia ćwiczenia, strażacy ćwiczyli praktycznie dwa elementy występujące często w trakcie powodzi na terenie miasta:
1. Wykonanie podwyższenia wału przeciwpowodziowego przy pomocy worków z piaskiem. Element ten był ćwiczony na wykoszonych wałach przeciwpowodziowych na terenie miasta Kalety, gdzie strażacy ułożyli worki z piaskiem.
2. Usuwanie powalonych drzew powodujących zator i piętrzenie wody w rzece Mała Panew. Element ten był ćwiczony przy moście drogowym ul. Powstańców Śląskich, gdzie strażacy usunęli powalone drzewo z rzeki Mała Panew.
Postawione zadania przez kierownika ćwiczenia zostały w sposób prawidłowy i w pełni wykonane przez strażaków z miejscowej jednostki. Podczas ćwiczenia wypracowano sposób działania oraz współdziałania pomiędzy podmiotami biorącymi udział w działaniach w przypadku wystąpienia powodzi na terenie miasta.