Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Łódź motorowa, edukacyjna wyspa oraz zorganizowana plaża - czyli konferencja w Zielonej o Zielonej

W ubiegły piątek, 16 marca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Pana Józefa Rzepki w Zielonej, odbyła się VIII konferencja w sprawie rozwoju naszej rekreacyjnej dzielnicy miasta. Spotkanie otworzył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, który powitał zaproszonych gości.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez radną Mirosławę Potempę prezentacji multimedialnej. Została ona podzielona na trzy części, w pierwszej zobrazowane zostały osiągnięcia, jakie udało się uzyskać w Zielonej w roku minionym. Druga część obejmowała plany inwestycyjne w roku bieżącym, natomiast trzecia część to podsumowanie wszystkich najważniejszych przedsięwzięć jakie zostały wykonane na terenie zbiorników wodnych od 2011 roku takich jak np. odbudowa kanału ulgi, uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego czy montaż drewnianych wiat spoczynkowych i siłowni zewnętrznych.
Natomiast plany inwestycyjne na ten rok obejmują m.in. wydzielenie części plaży pod wodny plac zabaw, a także wzbogacenie wypożyczalni sprzętu wodnego o pontony, leżaki i parasole, co pomoże w utworzeniu już w pełni zorganizowanej plaży. Planowane jest także oznakowanie kolejnej ścieżki ekologiczno-dydaktycznej, pn. "Edukacyjna wyspa w Zielonej", znajdującej się na wyspie dolnego zbiornika wodnego. Na ścieżce tej zamierzamy postawić 4 komplety edukacyjnych drewnianych rzeźb zwierząt wraz z ciekawymi tablicami informacyjnymi. Najważniejszym będzie jednak zakup łodzi płaskodennej wraz z przyczepą podłodziową, która nabyta zostanie na potrzeby kaletańskiej jednostki OSP. Z całą pewnością przyczyni się to do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców na terenie zbiorników wodnych w Zielonej. Projekt zrealizowany zostanie w 75% z dotacji Unii Europejskiej, jaką Miastu Kalety udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Następnie burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia wyraził wdzięczność wszystkim przedstawicielom podmiotów, dzięki którym Zielona co roku pięknieje, rozwija się i staje się miejscem, w którym chce się wypoczywać i chce się do niego powracać. Słowa uznania pod kątem rozwoju Zielonej wyraził m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Pan Andrzej Pilot.
Na zaproszenie burmistrza miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu udział wzięli: Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW w Katowicach, radni Rady Miasta Kalety: przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Janina Perz, Mirosława Potempa, Teresa Mryka, Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa, Krzysztof Rogocz, Michał Brol, Adam Gabryś, Robert Gorzelak – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Jerzy Chalimoniuk i Jacek Haładaj reprezentujący Nadleśnictwo Świerklaniec, Ewelina Cetera i Justyna Greger – przedstawiciele Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, Tomasz Olczyk – Komendant Komendy Policji w Kaletach, Barbara Myland – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Robert Kuder – prezes PZW Koło Kalety, Izabela Cogiel – zastępca prezesa stowarzyszenia Nasze Kalety, mieszkańcy Zielonej, a także przedstawiciele lokalnych mediów Tygodnika Gwarek, Dziennika Zachodniego oraz TG Stacji.