Niedziela, 31 Maja 2020  Imieniny: Anieli, Petroneli WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST
  • Akcja charytatywna "Zostań Mikołajem"  

    W dniach od 28.11 do 06.12 2018 r. w naszej szkole trwała akcja charytatywna na rzecz małego Mikołaja, któremu 4 października w pożarze spłonęły wszystkie zabawki. Pomysł ten przedstawiły dwie uczennice klasy ósmej – Paulina Musik i Natalia Magiera, które zajęły się stroną organizacyjną – powiadomiły uczniów i przygotowały plakaty informacyjne. Uczniowie zorganizowali zbiórkę zabawek dla chłopca. Dzieci oraz młodzież wykazały się wielkim sercem i zrozumieniem.

    więcej
    Akcja charytatywna
  • Sukces mieszkanki Kalet w Turnieju Jednego Opowiadania  

    30 listopada 2018 r. w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater, odbył się Turniej Jednego Opowiadania. Jest to konkurs, w którym mogą rywalizować ze sobą osoby na teksty prozatorskie. Orężem są opowiadania, a więc krótkie formy literackie. Celem konkursu jest wyróżnienie młodych talentów, a także wsparcie i motywacja dla twórców, którzy już tworzą, lecz nie mają sposobności pokazać się szerszej publiczności. W turnieju wyróżniona została mieszkanka naszego miasta, uczennica Publicznego Gimnazjum w Kaletach – Emilia Ślimok, z tekstem zatytułowanym „Sen”. Laureatce serdecznie gratulujemy.

    więcej
    Sukces mieszkanki Kalet w Turnieju Jednego Opowiadania
  • Postanowienie o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

    Informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2018 r., (czwartek) o godz. 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

    Projekty uchwał – pobierz

    więcej
    Postanowienie o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Kaletach
  • Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety”  

    Miasto Kalety zwraca się z zapytaniem ofertowym na Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety”. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Obywatel IT”. Ofertę można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, II piętro p. 22 (sekretariat) do dnia 19 grudnia 2018 r. w godzinach urzędowania. Projekt „e-Kalety”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

    więcej
    Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety”
  • Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych  

    Drodzy mieszkańcy Z dniem 31 grudnia 2018 r. dobiega końca 3-letni okres obowiązywania umowy zawartej z PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Państwa posesji. Wartość tej umowy pozwoliła na utrzymanie stawek opłat za wywóz odpadów w wysokościach: 8,50 zł za odpady segregowane i 17,00 zł za odpady zmieszane.

    więcej
    Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych
  • Burmistrz Klaudiusz Kandzia członkiem Komitetu Koordynującego Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow  

    29 listopada br. w Reszlu odbyło się Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. W zastępstwie burmistrza miasto Kalety na spotkaniu tym nasze miasto reprezentował wiceburmistrz Dariusz Szewczyk. W trakcie zebrania omówiono działania promocyjne planowane do realizacji w 2019 roku, zmiany do regulaminu Sieci oraz wybrano Krajowy Komitet Koordynujący.

    więcej
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia członkiem Komitetu Koordynującego  Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
  • Zapraszamy do wypełniania ankiety!  

    Stowarzyszenie LGD Leśna Kraina Górnego Śląska zaprasza mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w zamieszkiwanej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Wypełnione formularze można przesyłać do 18 grudnia 2018 r.

    więcej
    Zapraszamy do wypełniania ankiety!
  • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego  

    Informujemy, że w dniu 18 grudnia (wtorek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Zapraszamy.

    więcej
    Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
  • W Kaletach największy spadek zadłużenia w powiecie tarnogórskim według rankingu zmian zadłużenia samorządów w latach 2014–2017  

    W rankingu zmian zadłużenia samorządów w latach 2014–2017 tygodnika „Wspólnota”. Miasto Kalety uzyskało wynik – 14,48%. Wśród gmin powiatu tarnogórskiego jest to największy procentowy spadek zadłużenia w latach 2014-2017. Metoda rankingu opisana została następująco: „Jako punkt początkowy rankingu wybieramy rok 2014. Z jednej strony to moment, w którym poziom zadłużenia w skali kraju był najwyższy. A jednocześnie to początek ostatniej kadencji samorządowej. Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (wyrażony jako procent budżetu każdej JST) porównujemy z zadłużeniem na koniec 2017 r. Innymi słowy pytamy o to, jak w poszczególnych gminach, powiatach i województwach zmieniał się poziom długu. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają spadek (wyrażony w punktach procentowych), a wartości dodatnie – wzrost zadłużenia (także w punktach proc.).”

    więcej
    W Kaletach największy spadek zadłużenia w  powiecie tarnogórskim według rankingu zmian zadłużenia samorządów w latach 2014–2017
  • Kary za spalanie zanieczyszczonych odpadów drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu  

    Działając na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z pismem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, z uwagi na często występujące w ostatnim okresie nieprawidłowości polegające na spalaniu odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu – zwracamy się o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem w ramach działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

    więcej
    Kary za spalanie zanieczyszczonych odpadów drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu
  • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety  

    Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 30.10.2018 roku przedstawiała się następująco:
    – Powiat Tarnogórski 5,3 %;
    – Województwo Śląskie 4,3 %;
    – Kraj 5,7 %.
    W gminie Kalety, wg stanu na dzień 30.11.2018 r. było 237 bezrobotnych, w tym 156 kobiet. 39 osób uprawnionch do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 26 kobiet.

    więcej
    Statystyka bezrobocia w mieście Kalety
  • Na fali wielkich gwiazd. „WILKI” w Kaletach!  

    Po spektakularnym występie zespołu Perfect na ostatnich Dniach Kalet, który przyciągnął do naszego miasta wielu fanów dobrej muzyki, postanowiono nie obniżać lotów! Z przyjemnością informujemy, że zespół „WILKI”, bo o nim tutaj mowa, będzie gwiazdą najbliższych Dni Miasta, które odbędą się w terminie 31 maja – 2 czerwca 2019 r. Jedna z grup najwyższego formatu polskiej sceny muzycznej, której nie trzeba nikomu przedstawiać, wystąpi w sobotni wieczór 1 czerwca. Przeboje Roberta Gawlińskiego są znane niemal każdemu, a utwory takie jak „Baśka”, „Urke” czy jeden z najnowszych „Na krawędzi życia” okazały się hitami, które podbiły listy przebojów.
    W niedzielę natomiast na kaletańskiej scenie muzycznej wystąpi BOHIKA z coverami znanych światowych przebojów. Ten stosunkowy młody, lecz charyzmatyczny zespół, potrafi rozgrzać publiczność do maksimum! Już dziś zapraszamy naszych mieszkańców do udziału w XXI Dniach Kalet! O szczegółach będziemy informować wkrótce.

     

     

    Na fali wielkich gwiazd. „WILKI” w Kaletach!
  • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej styczeń - marzec 2019  

    Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu Miasta Kalety w miesiącach styczeń 2019 – marzec 2019.

    - harmonogram zabudowa jednorodzinna – pobierz

    - harmonogram zabudowa wielorodzinna – pobierz

    Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej styczeń - marzec 2019
  • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019  

    Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 7 do 13 grudnia 2018 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.pl Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

    więcej
    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019
  • Wzrost opłaty za odbiór śmieci  

    Zapraszamy do lektury artykułu pt.: “Grożą nam duże podwyżki”, zamieszczonego na stronie internetowej Tygodnika Gwarek. Artykuł ukazał się również w papierowym wydaniu GWARKA nr 48/2018 z 04.12.2018 r.

    więcej
    Wzrost opłaty za odbiór śmieci

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn maj 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM