Czwartek, 22 Kwietnia 2021  Imieniny: Kai, Leonii, Sotera WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST
 • Konkurs dla przedsiębiorców Granty na Eurogranty  

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 na dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminieod 21 stycznia 2020r. do 12stycznia 2021r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

  więcej
  Konkurs dla przedsiębiorców Granty na Eurogranty
 • Radio Piekary o ofercie programowej kaletańskiego MDK-u  

  Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez redakcję lokalnej rozgłośni Radio Piekary pt.: “Dzieje się w Kaletach”, w której dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki wypowiada się na temat bieżącej działalności kaletańskiego MDK-u.

  Radio Piekary o ofercie programowej kaletańskiego MDK-u
 • Seniorzy nie próżnują  

  Podczas kilku ostatnich spotkań Klubu Seniora, które odbywają się w każdy czwartek o godz.12.00 wiele się działo. Klub Seniora połączył siły z grupą Senior Wigor, który funkcjonuje od paru lat  w MDK Kalety. Członkowie klubów wspólnie mieli możliwość zobaczyć JASEŁKA w wykonaniu uczniów klasy III B PSP Nr 1 w Kaletach w reżyserii Pani Danuty Michalik - wychowawczyni tej klasy. Wzruszający, pięknie przygotowany spektakl, z dobrą muzyką ucieszył wszystkich widzów. Dzieciaki pokazały niesamowite walory artystyczne, doskonale oddając narodziny Pana Jezusa w stajence.

  więcej
  Seniorzy nie próżnują
 • Kwalifikacje wojskowe - komunikat  

  Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tarnogórskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 02.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Termin kwalifikacji dla Miasta Kalety (mężczyźni), został wyznaczony na dzień 2 i 3 marca 2020 r., kobiety 8 kwietnia 2020 roku. Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza nr 16.

  więcej
  Kwalifikacje wojskowe - komunikat
 • W tym roku kolejny etap remontu ul. Koszęcińskiej w Drutarni  

  Zgodnie z planowanym przez Powiat Tarnogórski podziałem środków na remonty dróg powiatowych Gminie Kalety przypadnie w tym roku kwota 280.000 zł. Na terenie Miasta Kalety planowany jest remont ulicy Koszęcińskiej od ronda w kierunku Koszęcina, na odcinku długości ok 600 mb.

  więcej
  W tym roku kolejny etap remontu ul. Koszęcińskiej w Drutarni
 • Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej  

  Wzorem lat poprzednich Gmina Kalety zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego na realizację inwestycji drogowych w naszym mieście. Tym razem pomoc dotyczy projektu chodnika w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Stawową, w wysokości 50 % kosztów wykonania ww. zadania. W związku z powyższym po przeprowadzeniu przez powiat przetargu na ww. cel i ustaleniu dokładnej wartości inwestycji, przygotowany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

  więcej
  Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej
 • Pomoc terapeutyczna w gminie  

  W siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach (I piętro – pokój 7a) jest możliwość skorzystania z zajęć z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Ww. Specjalista udziela pomocy mieszkańcom naszego miasta, dotkniętych problemem uzależnień, a także członkom ich rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub w osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach (pokój nr 7a). Najbliższe wolne terminy: 25 luty 2020 r. , 10 i 24 marzec 2020 r. w godz. 15:30-18:30. Informujemy również, że w każdą środę od godz. 16:30-19:00 osoby uzależnione lub współuzależnione znajdą wsparcie w Kaletańskim Stowarzyszeniu Abstynenckim „Twoja szansa” - telefon 885 605 050.

  Pomoc terapeutyczna w gminie
 • Zarejestruj się w systemie EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS  

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem strony internetowej http://www.emas.gdos.gov.pl zachęca firmy, jak i instytucje niekomercyjne działające i mające wpływ na środowisko na terenie województwa śląskiego do możliwości uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. Rejestracja w tym systemie oznacza spełnienie przez organizacje najwyższych wymagań ochrony środowiska. EMAS to  użyteczne narzędzie tworzenia w organizacjach zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

  więcej
  Zarejestruj się w systemie EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS
 • APEL Komisariatu Policji w Kaletach  

  Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą o informowanie o wszelkich przypadkach zakłócania ładu i porządku publicznego w szczególności w rejonie osiedla przy ul. 1 Maja.  Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwoli skuteczniej ścigać sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

  APEL Komisariatu Policji w Kaletach
 • Realizacja pomocy żywnościowej w 2020 r.  

  Kalety od wielu lat realizują Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020. Realizatorem programu w gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku bieżącym program ten będzie obejmować dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące w formie warsztatów. Pierwsza dostawa żywności nastąpi już w miesiącu lutym 2020 r.

  więcej
  Realizacja pomocy żywnościowej w 2020 r.
 • Stadion sportowy KS Uni Kalety laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019  

  Miło nam poinformować, że miejski obiekt sportowy – stadion Klubu Sportowego Unia Kalety, został laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019. Celem ogólnopolskiego konkursu było dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców oraz klubów i wyłonienie tych spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie gospodarczej. Firmy i kluby były oceniane na podstawie opinii, jaką posiadają na witrynach branżowych i portalach społecznościowych. W zestawieniu sporządzonym w oparciu o ocenę klientów, nasz miejski obiekt sportowy uzyskał 9,2 na 10 punktów.

  więcej
  Stadion sportowy KS Uni Kalety laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019
 • W 2020 roku nadal będzie działać w Urzędzie Miejskim w Kaletach punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy  

  Rada Miejska w Kaletach po raz kolejny podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2020 r. w postaci dotacji celowej w wysokości 5.514,66 zł. na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Miasta Kalety. Nie udzielenie pomocy powiatowi, oznaczałoby likwidację ww. punktu, co dotknęło by najuboższą część mieszkańców Kalet, dla których poniesienie kosztów dojazdu do Tarnowskich Gór stanowi spory wydatek.

  W 2020 roku nadal będzie działać w Urzędzie Miejskim w Kaletach punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
 • Po Zielonej z psami  

  “To było psie święto. 9 lutego w Zielonej w Kaletach odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy. Dopisała frekwencja, piękna pogoda i humory” – czytamy na portalu internetowym www.gwarek.com.pl. Zachęcamy do lektury artykułu na temat wydarzenia, jakie odbyło się w minioną niedzielę na terenie zbiorników wodnych w Kaletach Zielonej.

  więcej
  Po Zielonej z psami
 • Począwszy od dnia 10 lutego 2020 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości  

  Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00, w piątki od godziny 8:00 do 14:00. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się -za pokwitowaniem - pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

  więcej
  Począwszy od dnia 10 lutego 2020 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
 • W Zielonej kolejny raz spacerowano z psami  

  W niedzielne przedpołudnie, 9 lutego 2020 r., w Zielonej odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy, w którym wzięło udział około 100 czworonogów wraz ze swoimi opiekunami. Trasa spaceru prowadziła ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną okalającą zbiorniki wodne w Zielonej. Celem wydarzenia była zbiórka darów na rzecz azylu dla zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach, a organizatorem całej akcji p. Agnieszka Kosak, która na co dzień prowadzi bloga pn. „Na wypad z psem”.

  więcej
  W Zielonej kolejny raz spacerowano z psami

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn marzec 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM