Czwartek, 25 Maja 2017  Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Wodociągi miejskie

 • Informacja o taryfie na zbiorowe odprowadzanie ścieków  

  Na sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 23 marca 2017 r. zatwierdzono taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków. Od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku obowiązywać będzie nowa taryfa, zgodnie z którą cena netto za 1m3 odprowadzanych ścieków wynosić będzie 4,52 zł do tej pory było 4,38 zł. Cena brutto (z VAT) za 1m3 odprowadzanych ścieków to 4,88 zł, do tej pory było 4,73 zł.

  Informacja o taryfie na zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

  W dniu 27 kwietnia 2017 roku, na sesji Rady Miejskiej w Kaletach została podjęta uchwała nr 200/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety. Zatwierdzona taryfa obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. i nie zakłada podwyżki opłaty za wodę oraz stawki abonamentowej, które pozostają na poziomie: opłata za wodę: 4,99 zł/m3 (brutto), stawka abonamentowa: 3,24 zł/m-c (brutto).

  Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2017 roku  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu luty 2017 roku z trzech punktów poboru.

  wiecej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2017 roku
 • Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych  

  W związku z utrzymującymi się mrozami, wodociągi miejskie w Kaletach zwracają się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowych w budynkach przed zamarznięciem. W szczególności należy zwrócić uwagę na budynki nie zamieszkałe.

  Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2016 roku  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu listopadzie 2016 roku z trzech punktów poboru.

  wiecej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2016 roku
 • W nocy z 25 na 26 października br. nastąpi przerwa w dostawie wody  

  Urząd Miejski w Kaletach informują, że w związku z planowanymi pracami sieciowymi prowadzonymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach w nocy z 25 na 26 października 2016 r. wystąpi przerwa w dostawie wody dla całego Miasta Kalety w godzinach od 22:00 do 2:00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

   W nocy z 25 na 26 października br. nastąpi przerwa w dostawie wody
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - wrzesień 2016 roku  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu wrześniu 2016 roku z trzech punktów poboru.

  wiecej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - wrzesień 2016 roku
 • Informacja o taryfie za wodę  

  Wodociągi Miejskie w Kaletach informują mieszkańców miasta Kalety o zmianie taryfy za wodę, która będzie obowiązywać od dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. W okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. opłata za wodę dla wszystkich odbiorców pozostaje bez zmian na poziomie: 4.99 zł (brutto) za 1 m3. Stawka abonamentowa wyniesie 3,24 zł/m-c. Taryfa za wodę opracowana została zgodnie ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.)

  Informacja o taryfie za wodę
 • Twardość wody w mieście Kalety  

  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszego miasta, Wodociągi Miejskie w Kaletach pragną poinformować, że twardość ogólna wody w sieci wodociągowej wynosi 3.1 [mmol/l] co zgodnie z skalą twardości wody zaliczana jest do wody średnio-twardej.Twardość wody w mieście Kalety

  wiecej
  Twardość wody w mieście Kalety
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2016 roku  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2016 roku z czterech punktów poboru.

  wiecej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2016 roku
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2016 roku  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu lutym 2016 roku z czterech punktów poboru.

  wiecej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2016 roku
 • Sprawdź wodomierz czy nie został uszkodzony podczas mrozów!  

  W związku z nadchodzącą odwilżą po ostrych mrozach, wodociągi miejskie zwracają się z prośbą o dokonanie kontroli pomieszczeń, w których są zainstalowane wodomierze, studzienek wodomierzowych oraz budynków nie zamieszkałych w celu sprawdzenia czy układ pomiarowy nie został uszkodzony w wyniku mrozu lub innych czynników zewnętrznych. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w obowiązku Odbiorcy jest wydzielenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz lub studzienki wodomierzowej oraz zabezpieczenia licznika wody przed uszkodzeniem. Koszty za zużytą wodę podczas wystąpienia awarii w wyniku złego zabezpieczenia układu pomiarowego ponosi Odbiorca.

  Sprawdź wodomierz czy nie został uszkodzony podczas mrozów!
 • Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych  

  W związku z prognozowanym powrotem mrozów, wodociągi miejskie w Kaletach zwracają się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowych w budynkach przed zamarznięciem. W szczególności należy zwrócić uwagę na budynki nie zamieszkałe.

  Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2015 roku  

  W załączeniu przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu listopadzie 2015 roku dla czterech punktów poboru.

  wyniki badania wody listopad 2015 – Kalety Centrumpobierz

  wyniki badania wody listopad 2015 – Kalety Jędrysekpobierz

  wyniki badania wody listopad 2015 – Kalety Drutarniapobierz

  wyniki badania wody listopad 2015 – Kalety Miotek – pobierz

  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2015 roku
 • Trwają odczyty wodomierzy na terenie Miasta Kalety  

  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszego miasta dotyczącymi odczytów wodomierzy Urząd Miejski w Kaletach pragnie poinformować, że od początku lutego br. trwają odczyty wodomierzy przez pracowników Wodociągów Miejskich. Rachunek wystawiony przez inkasenta obejmuje okres od dnia 1 stycznia (stan licznika podawany przez odbiorcę) do aktualnego odczytu. Mieszkańcy podłączeni jednocześnie do kanalizacji sanitarnej w tym samym rachunku będą obciążeni za odprowadzanie ścieków. Od marca br. będą przeprowadzane regularne odczyty wodomierzy przez pracowników Wodociągów Miejskich (w okresach miesięcznych).

  Zapłatę za zużytą wodę i kanalizację można uiścić bezpośrednio u inkasenta lub w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie oddział Woźniki, którego siedziba znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego jak również przelewem elektronicznym na numer konta podany na rachunku.

  Jednocześnie informujemy, że rachunek za zużytą wodę dotyczący ubiegłego roku do stanu wodomierza podanego przez mieszkańców na dzień 31 grudnia zostanie wystawiony przez dotychczasowego dostawcę firmę PRIM S.A. w upadłości likwidacyjnej.

  Za wynikłe niedogodności związane z przejęciem przez Miasto Kalety sieci wodociągowej serdecznie przepraszamy.

  W kwestiach dotyczących opłat za wodę i kanalizację prosimy kontaktować się pod numerem telefonicznym 34 352 76 40 a wszelkie awarie sieci wodno kanalizacyjnych należy zgłaszać pod numerem 34 357 70 74.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn kwiecień 2017

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM