Poniedziałek, 26 Października 2020  Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska”.

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu: 4 098 783,27 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 754 424,02 PLN

 

Zakres projektu obejmuje montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Miasta Kalety w szczególności:
- Instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach tj.: Zestaw A od 1 do 3 osób: min. 2 kolektory + zasobnik cwu 250 l 2W1 – 62 szt., Zestaw B od 4 do 6 osób: min. 3 kolektory + zasobnik cwu 300 l 2W – 110 szt., Zestaw C od 7 do 9 osób: min. 4 kolektory + zasobnik cwu 400 l 2W – 7 szt.
- Instalacje fotowoltaiczne – łącznie 210 instalacji w obrębie budynków mieszkalnych oraz 2 instalacje na obiektach komunalnych. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina miejska Kalety.
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Miasta. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji kolektorów oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Nieruchomości, na których realizowany był projekt, oznakowane zostały tablicami informacyjnymi o realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM