Wtorek, 26 Października 2021  Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

 

Instrument terytorialny:

ZIT Subregionu Centralnego

Oś Priorytetowa:

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:

4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                 1 120 907,90 PLN

Koszty kwalifikowalne:                        1 079 492,38 PLN


Kwota dofinansowania:                        917 568,53 PLN

 

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 3 placówek oświatowych w Kaletach.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina miejska Kalety. Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Miasta. Wykorzystując technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji kolektorów oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM