Środa, 27 Października 2021  Imieniny: Iwony, Sabiny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

NABÓR - wymiana źródła ciepła

 • Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła  

  W związku z wydłużeniem terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Kalety przedłuża termin naboru uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Kalety. Wypełnioną ankietę – deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie do dnia 9.04.2018 r.

  Przed złożeniem Ankiety – Deklaracji prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ostateczną wersją regulaminu, w którym zmienione zostały zasady uczestnictwa oraz poziom dofinansowania.

  Informujemy również, że pierwszeństwo w projekcie przyznane zostanie osobom, których budynki mieszkalne charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem energetycznym tzn. zostały poddane kompleksowej termomodernizacji (docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych).

  Osoby, które podczas poprzedniego badania ankietowego złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie (maj 2017) proszone są o dostarczenie ostatecznej ankiety - deklaracji, (stanowiącej  załącznik do regulaminu). Poprzednie badanie miało charakter sondażowy.

  Maksymalny poziom dofinansowania jaki może uzyskać mieszkaniec w formie refundacji poniesionych kosztów zadania to:

  - dla gruntowej pompy ciepła max. 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 24.000 zł brutto.

  - dla powietrznej pompy ciepła max. 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 12.000 zł brutto.

   

   

   

  Wariant

   

   

  Zakres
  modernizacji

   

  Przyjęte max. koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł.)

   

  Źródła finansowania

   

  VAT od przyznanej dotacji – koszt uczestnika projektu

  Środki własne mieszkańca

  Dotacja
  (95% UE
  5% Gmina)

  %

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

  1

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz
  z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania
  z pompą ciepła –
  pompy powietrzne

   

   

  20.000,00 zł.

   

   

  40%

   

   

  8.000,00 zł.

   

   

  60%

   

  Max.

  12.000,00 zł.

   

  Max.
  912,00 zł.

  w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

   

   

  2

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz
  z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania 
  z pompą ciepła –
  pompy gruntowe

   

   

  40.000,00 zł.

   

   

  40%

   

   

  16.000,00 zł.

   

   

  60%

   

  Max.

  24.000,00 zł.

   

  Max.

  1.824,00 zł.

  w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

   

  UWAGA! w razie nieuzyskania dofinansowania przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który jest niezbędnym dokumentem w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.

  Z projektu wykluczone są budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

   

  Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

   

   

  UWAGA WAŻNE

  W związku ze zmianą (dopracyzowaniem) bazy do audytów do konkursu z działania 4.3 (wymiana kotłów) należy stosować do wyliczenia wskaźników w audytach następujące źródło:

  W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017:

  Dla CO2: http://www.kobize.pl/en/article/2016/id/800/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2014- do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2017

  http://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/105/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznejopublikowane-w-lutym-2017-r

  Dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.

  Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM