Poniedziałek, 25 Czerwca 2018  Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

NABÓR - wymiana źródła ciepła

 • Listy beneficjentów w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”  

  Poniżej przedstawimy listę mieszkańców, którzy w wyznaczony terminie złożyli w Urzędzie Miejskim w Kaletach uproszczony audyt efektywności energetycznej budynku mieszkalnego i tym samym zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”. Przedstawiamy również listę C – rezerwową osób, którzy złożyli ankietę – deklarację, jednak nie przedłożyli uproszczonego audytu efektywności energetycznej. Zgodnie z harmonogramem realizacji naboru Miasto Kalety w imieniu mieszkańców do dnia 29 maja 2018 r. złoży  wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. W myśl zmienionego regulaminu konkursu dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

  więcej
  Listy beneficjentów w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”
 • Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła  

  W związku z wydłużeniem terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Kalety przedłuża termin naboru uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Kalety. Wypełnioną ankietę – deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie do dnia 9.04.2018 r.

  więcej
  Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła
 • Audyty w ramach projektów wymiany źródła ciepła (pompa ciepła, kotły na biomasę typu pelet, gaz propan-butan)  

  Informujemy, że mieszkańcy którzy zadeklarowali chęć udziału w projektach polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, o konieczności dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Kaletach uproszczonych audytów efektywności energetycznej, o których mowa w regulaminach uczestnictwa. Niedostarczenie tego dokumentu skutkować może wykluczeniem z projektu. Dla osób, którzy nie posiadają własnego audytora poniżej przekazujemy kontakt do uprawnionych audytorów, którzy mogą taką dokumentację opracować. Koszt audytu, który nie powinien przekroczyć kwoty 500 zł, ponosi mieszkaniec – uczestnik projektu.

  Audytorzy:

  Pan Maciej Muzyczuk, tel. 507 701 454

  Pan Michał Czeluśniak, tel. 889 778 562

  Audyty w ramach projektów wymiany źródła ciepła (pompa ciepła, kotły na biomasę typu pelet, gaz propan-butan)
 • Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na wymianie źródła ciepła  

  Miasto Kalety wydłuża termin naboru wniosków do udziału w projekcie pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska”. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem współwłaścicieli nieruchomości – jeśli dotyczy, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie do 9.04.2018 r.

  więcej
  Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na wymianie źródła ciepła
 • Rusza nabór na wymianę źródła ciepła - kotły na biomasę typu pellet oraz gaz typu propan-butan  

  Miasto Kalety ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska”. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem współwłaścicieli nieruchomości – jeśli dotyczy, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie od 19.02.2018 r. do dnia 19.03.2018 r.

  Przed złożeniem WNIOSKU prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.

  UWAGA! w razie nieuzyskania dofinansowania przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który jest niezbędnym dokumentem w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu, nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.

  Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

  REGULAMIN – pobierz

  WNIOSEK – pobierz

  OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICELA – pobierz

   

   

  Wariant

   

   

  Zakres
  modernizacji

   

  Przyjęte max. koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł.)

   

  Źródła finansowania

   

  VAT od przyznanej dotacji – koszt uczestnika projektu

  Środki własne mieszkańca

  Dotacja
  (95% UE
  5% Gmina)

  %

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

  1

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – kocioł na pellet – wraz
  z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania
  z kotłem

   

   

  18.000,00 zł.

   

   

  40%

   

   

  7.200,00 zł.

   

   

  60%

   

  Max.

  10.800,00 zł.

   

  865,00 zł

  w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

   

   

  2

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – kocioł na gaz propan butan – wraz
  z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania 
  z kotłem

   

   

  24.000,00 zł.

   

   

  40%

   

   

  9.600 zł.

   

   

  60%

   

  Max.

  14.400,00 zł.

   

  1.152,00 zł

  w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

  Rusza nabór na wymianę źródła ciepła - kotły na biomasę typu pellet oraz gaz typu propan-butan

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn maj 2018

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM