Czwartek, 16 Lipca 2020  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Pomoc terapeutyczna w gminie  

  W siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach (I piętro – pokój 7a) jest możliwość skorzystania z zajęć z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Ww. Specjalista udziela pomocy mieszkańcom naszego miasta, dotkniętych problemem uzależnień, a także członkom ich rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub w osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach (pokój nr 7a). Najbliższe wolne terminy: 25 luty 2020 r. , 10 i 24 marzec 2020 r. w godz. 15:30-18:30. Informujemy również, że w każdą środę od godz. 16:30-19:00 osoby uzależnione lub współuzależnione znajdą wsparcie w Kaletańskim Stowarzyszeniu Abstynenckim „Twoja szansa” - telefon 885 605 050.

  Pomoc terapeutyczna w gminie
 • W tym roku kolejny etap remontu ul. Koszęcińskiej w Drutarni  

  Zgodnie z planowanym przez Powiat Tarnogórski podziałem środków na remonty dróg powiatowych Gminie Kalety przypadnie w tym roku kwota 280.000 zł. Na terenie Miasta Kalety planowany jest remont ulicy Koszęcińskiej od ronda w kierunku Koszęcina, na odcinku długości ok 600 mb.

  więcej
  W tym roku kolejny etap remontu ul. Koszęcińskiej w Drutarni
 • Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej  

  Wzorem lat poprzednich Gmina Kalety zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego na realizację inwestycji drogowych w naszym mieście. Tym razem pomoc dotyczy projektu chodnika w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Stawową, w wysokości 50 % kosztów wykonania ww. zadania. W związku z powyższym po przeprowadzeniu przez powiat przetargu na ww. cel i ustaleniu dokładnej wartości inwestycji, przygotowany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

  więcej
  Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej
 • Zarejestruj się w systemie EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS  

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem strony internetowej http://www.emas.gdos.gov.pl zachęca firmy, jak i instytucje niekomercyjne działające i mające wpływ na środowisko na terenie województwa śląskiego do możliwości uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. Rejestracja w tym systemie oznacza spełnienie przez organizacje najwyższych wymagań ochrony środowiska. EMAS to  użyteczne narzędzie tworzenia w organizacjach zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

  więcej
  Zarejestruj się w systemie EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS
 • APEL Komisariatu Policji w Kaletach  

  Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą o informowanie o wszelkich przypadkach zakłócania ładu i porządku publicznego w szczególności w rejonie osiedla przy ul. 1 Maja.  Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwoli skuteczniej ścigać sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.

  APEL Komisariatu Policji w Kaletach
 • Realizacja pomocy żywnościowej w 2020 r.  

  Kalety od wielu lat realizują Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020. Realizatorem programu w gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku bieżącym program ten będzie obejmować dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące w formie warsztatów. Pierwsza dostawa żywności nastąpi już w miesiącu lutym 2020 r.

  więcej
  Realizacja pomocy żywnościowej w 2020 r.
 • Stadion sportowy KS Uni Kalety laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019  

  Miło nam poinformować, że miejski obiekt sportowy – stadion Klubu Sportowego Unia Kalety, został laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019. Celem ogólnopolskiego konkursu było dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców oraz klubów i wyłonienie tych spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie gospodarczej. Firmy i kluby były oceniane na podstawie opinii, jaką posiadają na witrynach branżowych i portalach społecznościowych. W zestawieniu sporządzonym w oparciu o ocenę klientów, nasz miejski obiekt sportowy uzyskał 9,2 na 10 punktów.

  więcej
  Stadion sportowy KS Uni Kalety laureatem w plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej 2019
 • W 2020 roku nadal będzie działać w Urzędzie Miejskim w Kaletach punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy  

  Rada Miejska w Kaletach po raz kolejny podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2020 r. w postaci dotacji celowej w wysokości 5.514,66 zł. na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Miasta Kalety. Nie udzielenie pomocy powiatowi, oznaczałoby likwidację ww. punktu, co dotknęło by najuboższą część mieszkańców Kalet, dla których poniesienie kosztów dojazdu do Tarnowskich Gór stanowi spory wydatek.

  W 2020 roku nadal będzie działać w Urzędzie Miejskim w Kaletach punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
 • Po Zielonej z psami  

  “To było psie święto. 9 lutego w Zielonej w Kaletach odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy. Dopisała frekwencja, piękna pogoda i humory” – czytamy na portalu internetowym www.gwarek.com.pl. Zachęcamy do lektury artykułu na temat wydarzenia, jakie odbyło się w minioną niedzielę na terenie zbiorników wodnych w Kaletach Zielonej.

  więcej
  Po Zielonej z psami
 • Jubileusz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Lubliniec  

  7 lutego 2020 r. burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wziął udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Lubliniec. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele kaletańskich klubów sportowych KS Unia oraz LKS Małapanew Kuczów. Wydarzenie było okazją uhonorowania i odznaczenia zasłużonych działaczy sportowych.

  więcej
   Jubileusz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Lubliniec
 • Począwszy od dnia 10 lutego 2020 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości  

  Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00, w piątki od godziny 8:00 do 14:00. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się -za pokwitowaniem - pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

  więcej
  Począwszy od dnia 10 lutego 2020 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
 • W Zielonej kolejny raz spacerowano z psami  

  W niedzielne przedpołudnie, 9 lutego 2020 r., w Zielonej odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy, w którym wzięło udział około 100 czworonogów wraz ze swoimi opiekunami. Trasa spaceru prowadziła ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną okalającą zbiorniki wodne w Zielonej. Celem wydarzenia była zbiórka darów na rzecz azylu dla zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach, a organizatorem całej akcji p. Agnieszka Kosak, która na co dzień prowadzi bloga pn. „Na wypad z psem”.

  więcej
  W Zielonej kolejny raz spacerowano z psami
 • Informacja o rozstrzygnęciu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

  Poniżej przekazujemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w roku 2020.

  więcej
  Informacja o rozstrzygnęciu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Lutowy numer "Biuletynu Informacyjnego" dziś w punktach sprzedaży  

  Informujemy, iż od dziś (7 lutego br.), w godzinach popołudniowych, w punktach sprzedaży na terenie miasta będzie można nabywać najnowszy, lutowy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". Znajdą w nim Państwo m.in. zapowiedź (plakat) koncertu Pawła Gołeckiego, który wystąpi w MDK 8 marca br., fotorelację podsumowującą konkurs "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje", szczegóły dotyczące IX Powiatowego Biegowego Powitania Wiosny w Truszczycy, informacje na temat rekrutacji do kaletańskich szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021, artykuły na temat rozpoczynającego się właśnie nowego projektu unijnego z partnerskim miastem Vitkov 2020/2021, a także sprawozdanie z XIV sesji Rady Miejskiej. Zachęcamy do zakupów i lektury!

  Lutowy numer
 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety  

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 30.11.2019 roku przedstawiała się następująco:

  – Powiat Tarnogórski 4,5 %;

  – Województwo Śląskie 3,6 %;

  – Kraj 5,1 %.

  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. było 229 bezrobotnych, w tym 148 kobiet. 33 osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 21 kobiet.

  więcej
  Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn czerwiec 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM