Poniedziałek, 18 Października 2021  Imieniny: Juliana, Lukasza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Pomoc żywnościowa dla Kalet  

  Gmina Kalety realizuje Podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby takie mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. Zgodnie z zapisem pkt B.II.11 wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028, 00 zł dla osoby w rodzinie.”
  Osoby niekorzystające z pomocy społecznej, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej zobowiązane są do przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto. Ww. dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach – pokój 7a.

  Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym o Programie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Zobacz film

   Pomoc żywnościowa dla Kalet

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM