Środa, 27 Października 2021  Imieniny: Iwony, Sabiny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na budowę odwodnienia DP 3248 S Kalety – Miotek  

  Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na budowa odwodnienia DP 3248 S Kalety - Miotek (ulica Ignacego Paderewskiego) w m. Kalety. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2017. Część pierwsza przewidziana do realizacji w roku 2016 obejmuje wykonanie między innymi: - rozebranie nawierzchni z mas mineralno
  - bitumicznych ręcznie i mechanicznie na powierzchni ok. 970 m2;
  - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm na powierzchni ok. 6 180 m2;
  - wykonanie wykopów oraz przekopów o głębokości do 3 m w ilości ok. 990 m3;
  - remont przepustu żelbetowego na długości ok. 18 m;
  - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami - 1 sztuka;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 200 mm na długości ok. 318 m;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 250 mm na długości ok. 400 m;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 315 mm na długości ok. 135 m;
  - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w ilości ok. 20 sztuk;
  - wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm wraz z osadnikiem w ilości ok. 30 sztuk;
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno
  - bitumicznych (warstwa wiążąca 4cm) na powierzchni ok. 6 200 m2;
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna 4cm) na powierzchni ok. 6 200 m2;
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) na powierzchni ok. 1 160 m2;
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) na powierzchni ok. 650 m2;
  - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm na długości ok. 1930 mb;
  - ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na długości ok. 730 mb;
  - wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm na długości ok. 1930 mb.
  Część druga przewidziana do realizacji w roku 2017 obejmuje wykonanie takich robót jak:
  - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na powierzchni ok. 1 580 m2;
  - rozebranie krawężników betonowych na długości ok. 950 mb;
  - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm na powierzchni ok. 7 900 m2;
  - wykonanie wykopów oraz przekopów o głębokości do 3 m w ilości ok. 1250 m3;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 200 mm na długości ok. 310 m;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 250 mm na długości ok. 640 m;
  - wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 315 mm na długości ok. 735 m;
  - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w ilości ok. 28 sztuk;
  - wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm wraz z osadnikiem w ilości ok. 67 sztuk;
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno
  - bitumicznych (warstwa wiążąca 4cm) na powierzchni ok. 7 000 m2;
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno
  - bitumicznych (warstwa ścieralna 4cm) na powierzchni ok. 7 600 m2;
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) na powierzchni ok. 2 500,00 m2;
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) na powierzchni ok. 3 100,00 m2;
  - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm na długości ok. 2 400 mb;
  - ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na długości ok. 2 700,00 mb;
  - wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm na długości ok. 2 600 mb.
  - wykonanie oznakowania poziomego w ilości ok. 580 m2.
  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia nadzoru właścicielowi sieci w trakcie wykonywania robót w obrębie lub na sieci. Wykonawca przedłoży protokoły odbioru robót spisane z właścicielem sieci w obrębie których lub na których wykonał roboty. Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Powyższe roboty należy wykonać zgodnie ze dokumentacją projektową, SST stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej.
  Termin składania ofert wyznaczony został na 1 grudnia 2015 r.

  zobacz więcej

  Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na budowę odwodnienia DP 3248 S Kalety – Miotek

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM