Niedziela, 17 Października 2021  Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”  

  W dniach od 28 września do 29 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się publiczne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt w siedzibie urzędu zostanie udostępniony do wglądu zainteresowanym osobom w godzinach 8:00-14:00, ponadto projekt planu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalety.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
  Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl, a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.

  ZOBACZ OBWIESZCZENIE

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM