Czwartek, 17 Października 2019  Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Weź udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska  

    Weź udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska W miesiącu marcu br. Rada Miejska w Kaletach podjęła uchwałę o przystąpieniu naszego Miasta do Lokalnej Grupy Działania. Wybór padł na LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, wcześniej Spichlerz Górnego Śląska. Lokalna Grupa Działania (LGD) pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, która z jednej strony zarządza licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju – z drugiej zaś – stoi na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład. LGD zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także mieszkańcy. W związku z koniecznością opracowania Lokalnej Strategii Działania na lata 2014 – 2020, LGD zorganizuje na terenie miejscowości członkowskich konsultacje z mieszkańcami. W mieście Kalety odbędą się one 4 sierpnia 2014 roku, od godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. W tym miejscu serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy mają pomysły na realizację ciekawych przedsięwzięć na terenie naszego miasta lub w partnerstwie z innymi gminami. Zdiagnozowanie Państwa potrzeb będzie kluczowe w podejmowaniu przyszłych działań oraz wdrażaniu projektów z udziałem środków unijnych, które przełożą się bezpośrednio na ich zaspokojenie.

    Oficjalna strona internetowa LGD – zobacz

    Weź udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2019

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM