Czwartek, 20 Czerwca 2019  Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu SENIOR+ w Kaletach za rok 2018  

    Dzienny Dom Senior + w Kaletach działa 3 lata, od 2016 roku. Skierowanie do domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą skorzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po uprzednim wywiadzie środowiskowym. Opłata za pobyt w Dziennym Domu ustala podmiot kierujący czyli MOPS. Uczestnik koszt pobytu w Domu częściowo opłaca w zależności od dochodu, na konto Seniora+, do 5 dnia każdego miesiąca. Całość kosztów na Dzienny Dom Senior+ za rok 2018 to 148,571,19zł, w tym dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior +’’ na lata 2015-2020 edycja 2018 z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 35,575zł. W styczniu 2018 grupa seniorów liczyła 13 osób, w lutym 15, w marcu do lipca 16 osób w sierpniu 17, od września 18 osób, od 19 listopada do 31 grudnia 17 osób (jedna osoba zmarła). Podopieczni o poniedziałku do piątku zapewniony mają ciepły posiłek w restauracji „Casyno” (wynegocjowano 11zł za obiad). Korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusowych do Domu Seniora i z powrotem dzięki firmom Unimetal i Trelek. Seniorzy w 2018r. co miesiąc wyjeżdżali do Jaskini Solnej w Tarnowskich Górach, byli również w Wieliczce w Tężni Solankowej, w Ustroniu, w Złotym Potoku, zwiedzili zamek w Mosznej, sanktuarium Św. Antoniego w Koziegłówkach, brali udział w Dniu Seniora w Koszęcinie i Zielonej, podziwiali koncert Roberta Janowskiego, Pomstę Makuli, byli w teatrze rozrywki w Chorzowie, brali udział w dwudniowym Projekcie Polsko-Czeskim. W minionym roku uczestniczy domu korzystali z pomocy fizjoterapeuty. Wykonywali proste ćwiczenia usprawniająco - koordynujące z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego. Poprzez różne zajęcia: kulinarne, muzyczne, arteterapie, ergoterapie aktywizujemy osoby starsze do dalszego podejmowania wysiłku w życiu codziennym i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej. Współpracujemy z różnymi instytucjami naszego miasta: Świetlicą Środowiskową, parafią z Jędryska, Drutarni, Przedszkolem, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów. Seniorzy brali udział w akcjach charytatywnych z których dochód przeznaczony był na leczenie bądź rehabilitację dzieci. Panie z naszego Domu zreperowały i ozdobiły serdaki dzieciom z Przedszkola potrzebne do przedstawień. Dzięki dotacji, utworzeniu Dziennego Domu Senior + w Kaletach stworzono Seniorom warunki sprzyjające samorealizacji, wykorzystania tkwiących w Seniorach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

    Aleksandra Cieślik

    Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu SENIOR+ w Kaletach za rok 2018

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn maj 2019.pdf

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM