Czwartek, 28 Października 2021  Imieniny: Szymona, Tadeusza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 4 lutego 2021 r. - w trybie zdalnym - odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza za 2020 rok, radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności tej Komisji za 2020 rok. Następnie radni podjęli uchwały:
  Nr 195/XXII/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.
  Nr 196/XXIII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
  Nr 197/XXIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
  Nr 198/XXIII/2021 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Wojewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
  Nr 199/XXIII/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Kalety.
  Nr 200/XXIII/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
  Nr 201/XXIII/2021 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.
  W wyniku głosowania radni odrzucili (zwyczajną większością głosów) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kalety.
  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur  Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM