Środa, 19 Lutego 2020  Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej. Rada obradowała w pełnym 15 osobowym składzie. Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad było jednogłośne głosowanie w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na działalność burmistrza przez spółkę HEMARPOL (15 głosów za) - uchwała Nr 124/XVI/2016. W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem przekazali rowery pozyskane z Polskiego Czerwonego Krzyża osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety, Pani Ewie Ziorze oraz Panom: Horstowi Karmańskiemu i Andrzejowi Labusowi.

  Następnie wręczono nagrody laureatom V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim dla maturzystów: za zajęcie I miejsca Patrycji Czornik z LO w Psarach, za II miejsce Martynie John z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach i za III miejsce Tymoteuszowi Machoń z LO w Psarach. Dyplomy z podziękowaniami wręczono Paniom Magdalenie Gajowczyk oraz Ewie Czudaj, burmistrz złożył również podziękowania Pani Barbarze Dudzie oraz organizatorowi konkursu dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Kaletach Panu Krzysztofowi Lisieckiemu.

   

  W kolejnych punktach sesji przewodniczący Eugeniusz Ptak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, zaś burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia omówił bieżące sprawy.

  Następnie radni przyjęli sprawozdania:

  - z działalności MOPS za 2015;

  - ocenę zasobów pomocy społecznej i sprawozdanie z działalności statutowej MOPS za 2015 rok; - z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok;

  - z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2015 rok;

  - z realizacji programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

  W dalszych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 122/XVI/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.

  Nr 123/XVI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

  Nr 125/XVI/2016 w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych.

  Nr 126/XVI/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Centrum Onkologii.

  Nr 127/XVI/2016 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Częstochowie).

  W jednym z ostatnich punktów obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli działalności związanej z kanalizacją ściekową za 2015 r. - efekt ekonomiczny.

  W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn styczeń 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM