Czwartek, 09 Lipca 2020  Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Zenona WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyła się XVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Kaletach. Sesja ponownie odbyła się w trybie zdalnym. Na sali posiedzeń obecni byli przewodnicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. Pozostali radni brali udział za pośrednictwem łącza internetowego. W sesji uczestniczyło łącznie 15 radnych co stanowiło qworum pozwalające na podejmowanie przez radę prawomocnych uchwał. W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 145/XVIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania „Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia”.
  Nr 146/XVIII/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 147/XVIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  Nr 148/XVIII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  Nr 149/XVIII/2020 w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowych.
  Nr 150/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia apelu o utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  Nr 151/XVIII/2020 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalety.
  Nr 152/XVIII/2020 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach.
  Nr 153/XVIII/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
  Nr 154/XVIII/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.
  Nr 155/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania.

  Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn czerwiec 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM