Niedziela, 05 Kwietnia 2020  Imieniny: Ireny, Wincentego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  We wtorek, 30 października 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Kaletach i była to ostatnia sesja VII kadencji Rady. Obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej i odbyły się one w pełnym 15 osobowym składzie.

  Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego

  radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 315/XLII/2018 w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety - Wschód”.

  Nr 316/XLII/2018 w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety - Zachód”.

  Nr 317/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu stanowiącego własność Miasta Kalety dotychczasowemu najemcy.

  Nr 318/XLII/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

  Nr 319/XLII/2018 w sprawie zmiany statutu Miasta Kalety.

  Nr 320/XLII/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

  Nr 321/XLII/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Nr 322/XLII/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu.

  Nr 323/XLII/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku.

  Nr 324/XLII/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019 r.

  Nr 325/XLII/2018 zmieniająca uchwałę Nr 213/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączeniami.

  Nr 326/XLII/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.

  Nr 327/XLII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

  W ostatnich punktach porządku obrad przewodniczący przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a zastępca burmistrza przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kaletach Janiną Perz, w imieniu Rady, podziękowali Przewodniczącemu Eugeniuszowi Ptakowi za ośmioletnią działalność w kaletańskim samorządzie i pełnienie w nim funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej przez dwie kadencje z rzędu, co w historii Kalet zdarzyło się po raz pierwszy.
  Radny Eugeniusz Ptak, będzie teraz reprezentował Miasto Kalety w Radzie Powiatu Tarnogórskiego.
  Burmistrz podziękował również radnym: Teresie Mryka, Adamowi Gabrysiowi i Piotrowi Kudrowi, za dotychczasową pracę na rzecz samorządu lokalnego, a którzy w przyszłej kadencji nie będą pełnić funkcji radnego Rady Miejskiej.

   

  Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn luty 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM