Sobota, 25 Września 2021  Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 21 lutego 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z okresu międzysesyjnego oraz z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz odpadów, radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 31/IV/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety.

  Nr 32/IV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

  Nr 33/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach.

  Nr 34/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach.

  Nr 35/IV/2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Kaletach.

  Nr 36/IV/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kalety.

  Nr 37/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

  Następnie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności statutowej Ośrodka za 2018 rok. W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn sierpień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM