Poniedziałek, 25 Października 2021  Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Rekordowa ilość inwestycji jednocześnie realizowanych ze środków zewnętrznych!  

  Gorąco nie tylko na dworze. Okres wakacji zbiegł się z realizacją przez nasze miasto aż pięciu dużych projektów, na które Kalety otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Największą inwestycją bez wątpienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kuczowa. Obecnie trwają prace związane z budową Stacji Podciśnieniowej oraz wykonywane są kanały podciśnieniowe i tłoczny w ul. Paderewskiego. Są to ostatnie prace przed uruchomieniem sieci i przepięciem do niej mieszkańców Kuczowa. Zadanie realizowane jest z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.400.000,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 2.400.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest do zrealizowania w latach 2013-2015 i zamknie ona długoletni proces skanalizowania naszego miasta.
  Drugą potężną inwestycją na terenie naszego miasta jest termomodernizacja Urzędu Miejskiego. Jak zapewne nasi mieszkańcy zauważyli, ocieplone i otynkowane zostały już dwie ściany budynku. Wymieniono także okna na klatkach schodowych, a w ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace nad wymianą instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach urzędu. Wkrótce na dachu budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej. Projekt zakończy się w kwietniu 2016 r. Jego wartość opiewa na kwotę 1.103.990,00 zł z czego 765.040,00 zł Miasto Kalety pozyskało z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
  W ubiegłym tygodniu podpisano umowę z wykonawcą na remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS „Małapanew” Kuczów, na który Miasto Kalety pozyskało blisko 300.000 zł dofinansowania z Resortu Sportu i Turystyki. Prace zostały już rozpoczęte. W ramach zadania wykonany zostanie remont murawy boiska piłkarskiego, (wyrównanie podłoża wraz z nasadzeniem nowej trawy) oraz remont boiska wielofunkcyjnego (wymiana nawierzchni asfaltowej na tartanową z montażem wyposażenia) znajdującego się na terenie klubu. Dodatkowo projekt przewiduje montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim oraz wymianę istniejącego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. Remont boisk LKS Małapanew Kuczów będzie kolejną inwestycją w infrastrukturę sportową na terenie naszego miasta.
  Ruszyły także prace przygotowawcze związane z uruchomieniem w Kaletach domu dziennej pomocy Senior Wigor przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach, na które miasto pozyskało 250.000 zł. w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na remont pomieszczeń MDK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br. Placówka przeznaczona będzie dla 20 podopiecznych w wieku 60+. Seniorzy będą objęci również opieką pielęgniarską. Otwarcie domu dziennej pomocy zaplanowano na grudzień tego roku.
  W Ichtioparku natomiast trwają już prace "kosmetyczne". Lada dzień do parku wkroczą artyści graficiarze, którzy wykonają malunki na reszcie betonowego płotu u korony zbiornika. Planujemy także, w niedalekiej przyszłości, ustawić na tym terenie plac zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców. Przypomnijmy, że na zagospodarowanie terenu po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie w wysokości 408.000 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu III Turystyka.

  Rekordowa ilość inwestycji jednocześnie realizowanych ze środków zewnętrznych!

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM