Poniedziałek, 26 Października 2020  Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Prawo do zasiłku chorobowego dla osób pozostających na kwarantannie  

  Coraz większa liczba osób, u których wykrywana jest obecność koronawirusa, generuje również większą ilość osób, którzy poddani zostali kwarantannie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres kwarantanny, na którą skierował inspektor sanitarny, przysługuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek chorobowy. Świadczenia te wypłacane są przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jego otrzymania jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku gdy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny podejmie decyzję o konieczności poddania kwarantannie lub izolacji, to stanowi ona podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

  Aby uzyskać świadczenie, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do pracodawcy, czy zleceniodawcy, albo do ZUS. Decyzję można dostarczyć również po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. - Zasiłek chorobowy lub opiekuńczy może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu! W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, natomiast dla zleceniobiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą - ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

  Osoby wykonujące pracę w ramach umowy o dzieło, a nie mające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nieopłacający dodatkowo składek na to ubezpieczenie w przypadku kwarantanny czy choroby tracą prawo do świadczeń z tych ubezpieczeń.

  Co w sytuacji, gdy otrzymamy zwolnienie lekarskie

  W sytuacji, gdy w trakcie kwarantanny zostanie wystawione zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, zaświadczenie L-4 jest dokumentem, na podstawie którego ustalone zostaną prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

  Dziecko przebywające na kwarantannie

  Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, rodzicowi, który sprawuje w tym czasie nad nim opiekę, może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Rodzice podlegający ubezpieczeniu chorobowemu mogą również otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli muszą sprawować w domu opiekę nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

  Pracownik, uczeń na kwarantannie - domownicy również

  Od 1 kwietnia 2020 r. osoba, która poddana została obowiązkowej kwarantannie na podstawie stosownej decyzji inspektora sanitarnego, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Oznacza to, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby przebywające na niej mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu jej otrzymania niezbędne jest przedłożenie oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie takie należy przekazać w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca przedkłada je u swojego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS, mogą je przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

  Dobrowolna kwarantanna bez prawa do świadczeń

  Osoby, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i dobrowolnie poddadzą się kwarantannie, jednak nie otrzymają zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie otrzymają świadczeń pieniężnych w razie choroby.

  Prawo do zasiłku chorobowego dla osób pozostających na kwarantannie

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM