Sobota, 23 Października 2021  Imieniny: Marleny, Seweryna, Igi WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Począwszy od dnia 8 lutego 2021 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości  

  Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00, w piątki od godziny 7.30 do 14:00. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. W chwili, gdy nie będzie możliwości przekazania decyzji podatkowej osobie pod wskazanym adresem, doręczyciel zostawi AVIZO z informacją o konieczności odbioru tej decyzji w biurze obsługi petenta Urzędu Miejskiego w Kaletach (parter budynku).

  Przypominamy jednocześnie, iż terminy płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości za rok 2021 upływają w następujących terminach:
  1. I rata podatku do 15 marca br.
  2. II rata podatku do 15 maja br.
  3. III rata podatku do 15 września br.
  4. IV rata podatku do 15 listopada br.

  Uwaga! W przypadku kwoty podatku nieprzekraczającej 100 zł rocznie, podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku, czyli do 15 marca br. W przypadku niedoręczenia decyzji co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, termin płatności podatku przesuwa się i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
  WAŻNE! Doręczyciele - pracownicy urzędu, będą posiadać identyfikatory i imienne upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Kalety. Osoby doręczające decyzje podatkowe nie pobierają przy tym żadnych opłat ani nie mają prawa do przyjmowania wpłat na podatki.

  Począwszy od dnia 8 lutego 2021 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM