Środa, 12 Grudnia 2018  Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Konkurs fotograficzny „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie”  

  Urząd Miejski w Kaletach ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie”. Udział w konkursie może wziąć każdy amator fotografii dysponujący cyfrowym sprzętem do wykonywania zdjęć (cyfrowy aparat fotograficzny, smartfon). Konkurs polega na uchwyceniu ciekawych ujęć miejsc najbardziej charakterystycznych dla każdej dzielnicy. Uczestnicy mają obowiązek przesłania do dnia 15 czerwca włącznie pakietu minimalnie 8, a maksymalnie 24 zdjęć (maksymalnie po trzy z każdej z ośmiu dzielnic: Zielonej, Mokrusa, Miotka, Kuczowa, Truszczycy, Lubocza, Jędryska i Drutarni). Każdy uczestnik musi przedstawić zdjęcia z WSZYSTKICH dzielnic miasta Kalety. Pakiety konkursowe pomijające choć jedną dzielnicę – nie będą uwzględniane przez jury. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Do przesyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową pobraną ze strony www.kalety.pl

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „DZIELNICE KALET W WIOSENNEJ KRASIE”

  1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kaletach.

  2. Tematyka: Dzielnice Kalet w wiosennej krasie

  3. Cele konkursu: Celem konkursu jest ukazanie piękna miasta Kalety poprzez ciekawe ujęcia fotograficzne jego dzielnic

  4. Uczestnicy konkursu:

  a. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek, która zajmuje się fotografią amatorsko.

  b. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz jednostek mu podległych.

  5. Warunki uczestnictwa:

  a. Fotografie muszą nawiązywać do tematyki konkursu.

  b. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  c. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 24 fotografie (maksymalnie po trzy z każdych 8 dzielnic: Zielonej, Mokrusa, Miotka, Kuczowa, Truszczycy, Jędryska, Drutarni i Lubocza).

  d. Każdy uczestnik musi nadesłać co najmniej jedną fotografię z każdej dzielnicy.

  e. Fotografie powinny przedstawiać najbardziej charakterystyczne dla danej dzielnicy miejsca (elementy architektoniczne, przyrodnicze, itp.).

  f. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka (poprawa kolorystyki, kontrastu, kadrowanie).

  g. Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej.

  h. Zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku powinna mieć rozmiar min. 1 MB

  i. Każdy plik cyfrowy musi być opatrzony podpisem:

  · Imię i nazwisko autora;

  · tytuł i miejsce wykonania zdjęcia.

  j. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu (do pobrania ze strony www.kalety.pl).

  6. Nadsyłanie prac:

  · Prace cyfrowe (do 5 plików w jednej wiadomości) należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 roku na adres mailowy: jacek.lubos@kalety.pl

  7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych:

  a. Osoba nadsyłająca prace do konkursu oświadcza, że:

  · przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że nie są one obciążone prawami osób trzecich;

  · wszystkie osoby widniejąc na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.

  b. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych oraz na wykorzystywanie fotografii w celach promocyjnych i marketingowych związanych i niezwiązanych z organizacją konkursu.

  c. nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

  8. Ocena prac konkursowych:

  a. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. Dla autorów trzech najlepszych zestawów zdjęć przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Ponadto wyróżnione zostanie 8 najlepszych zdjęć – po jednym z każdej dzielnicy miasta Kalety.

  b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym podania nieprawdziwych danych, Jury ma prawo niedopuszczenia prac do oceny konkursowej.

  c. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zażaleniom.

  9. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród:

  a. Prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury prezentowane będą na wystawie.

  b. O miejscu i terminie wystawy uczestnicy zostaną poinformowani.

  c. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczania nagród do dnia 22 czerwca 2018 r. d. Wszystkie informacje dotyczące wystawy i ceremonii wręczenia nagród dostępne będą na stronie www.kalety.pl

  Inne: Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.kalety.pl

   

  Konkurs fotograficzny „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn listopad 2018

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM