Czwartek, 20 Czerwca 2019  Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Karta Dużej Rodziny – zmiany od 01.01.2019 r.  

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek (dot. również rodzica zastępczego lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka). Do tej pory prawo do posiadania Karty przysługiwało rodzicom lub małżonkom rodziców jeżeli mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej.

  Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty, co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania – wiek do ukończenia 18 r. ż lub 25 r. ż jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

  Jednocześnie informujemy, że osoby, które miały przyznane Karty Dużej Rodziny  w formie tradycyjnej (plastikowej) przed dniem 31 grudnia 2017 roku i są zainteresowane przyznaniem Karty w formie elektronicznej uzyskanie tej formy Karty będzie bezpłatne jeżeli złożą wniosek do dnia 31 grudnia 2019 roku.

  Po upływie tego czasu opłata za przyznanie elektronicznej formy Karty wynosić będzie 9,21 zł.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  - www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr

  Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w biurze MOPS – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (biuro nr 1, parter budynku UM).

  Karta Dużej Rodziny – zmiany od 01.01.2019 r.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn maj 2019.pdf

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM