Poniedziałek, 18 Października 2021  Imieniny: Juliana, Lukasza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Już od kwietnia ruszy Program „Rodzina 500 plus”  

  Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
  Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.
  Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice i rodziny patchworkowe.
  Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać w MOPS Kalety parter Urzędu Miasta od dnia 01 kwietnia br. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego również mogą się ubiegać o dodatek wychowawczy jednakże w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: dziecko  pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  Prosimy o niedrukowanie wzorów wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które pojawiły się w gazetach, na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu. Obecnie trwają prace organizacyjne oraz przygotowania druków wniosków w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczenia wychowawczego – uprzejmie prosimy o cierpliwość. O szczegółowym sposobie załatwienia sprawy dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.
   

  Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się na stronie MPRiPS

  Rodzina 500+ w pytaniach i odpowiedziach

  Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

   

  Już od kwietnia ruszy Program „Rodzina 500 plus”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM