Czwartek, 20 Czerwca 2019  Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta na 2019 r.  

  Rada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. jednogłośnie zagłosowała za przygotowanym przez burmistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe budżetem na 2019 r. Dochody budżetu na 2019 rok skalkulowane zostały w wysokości 33 935 569,43 zł. Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 36 308 267,84 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2019 rok występuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków.

  W budżecie znalazły się następujące wydatki inwestycyjne w kwocie 7 692 643,34 zł.:
  ● Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety - 100 000,00
  ● Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnych (ulice Kilińskiego, Zagłoby, Twardowskiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia, Jana) - 172 000,00
  ● Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni" - 86 000,00
  ● Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni - 86 000,00
  ● Utworzenie Kaletańskiej pasieki edukacyjnej – 72 000,00
  ● Wykup gruntów - 5 000,00
  ● Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety - 1 519 546,60
  ● Wykonanie iluminacji Miejskiego Domu Kultury i Gimnazjum - 208 810,00
  ● Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety wraz z przyłączami - 4 964 031,74
  ● Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska - 80 000,00
  ● Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska - 31 125,00 ●Udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów gminy Kalety" - 368 130,00 Inwestycje stanowią ponad 21 % wydatków budżetowych Miasta Kalety.

  Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta na 2019 r.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn maj 2019.pdf

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM