Niedziela, 21 Października 2018  Imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Informacje dla mieszkańców zainteresowanych projektem montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Kalet  

  W związku z wcześniejszymi informacjami na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych na montaż pomp ciepła do ogrzewania budynków jednorodzinnych dla naszych mieszkańców informujemy, że w wyniku szczegółowych analiz, aby zwiększyć szansę uzyskania dofinansowania, Miasto Kalety podjęło decyzję o realizacji projektu w formule grantowej.  

  Formuła ta oznacza, że Miasto Kalety na realizację zadania będzie udzielało dotacji celowej jako refundacji poniesionych wydatków osobom, które wcześniej zadeklarują chęć udziału w projekcie. Po stronie uczestnika projektu będzie m. in.:

  - wykonanie audytu efektywności energetycznej (WAŻNE - konieczny do wykonania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez Miasto Kalety – koszt mieszkańca),

  - wybór i zawarcie umowy z wykonawcą z listy dopuszczonych do projektu podmiotów,

  - dobór urządzenia zgodnie z opracowaniem projektowym,

  - likwidacja dotychczasowego źródła ciepła (złomowanie),

  - realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

   

  Wysokość dofinansowania

  Wariant

  Zakres modernizacji

  Przyjęte max koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł)

  Źródła finansowania

  Środki własne mieszkańca

  Dotacja (95% UE – 5% Gminy)

  %

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania z pompą ciepła – pompy powietrzne

  16 000,00

  40%

  6 400,00

  60%

  Max

  9 600,00

  2

  Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania z pompą ciepła – pompy gruntowe

  30 000,00

  40%

  12 000,00

  60%

  Max

  18 000,00

   W związku z przyjętym modelem dofinansowania zwracamy się z prośbą do osób, które do dnia 31 maja 2017 r. złożyły już wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie, o potwierdzenie chęci dalszej realizacji zadania poprzez złożenie ostatecznej deklaracji, (stanowiącej  załącznik do projektu regulaminu).

  Istnieje jeszcze możliwość zgłaszania się nowych uczestników do projektu, którzy również zobowiązani są do złożenia ankiety – deklaracji. Poniżej zamieszczamy projekt regulaminu uczestnictwa w projekcie, z którym prosimy o dokładne zapoznanie się.

  Informujemy również, że pierwszeństwo udziału w projekcie przyznane zostanie osobom, których budynki mieszkalne charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem energetycznym tzn. zostały poddane kompleksowej termomodernizacji (docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych) oraz w  których  zastosowany został system niskotemperaturowego ogrzewania budynku.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22 (II piętro) – decyduje kolejność zgłoszeń. Ankiety przyjmowane będą od dnia 20 listopada 2017 r.

  UWAGA! w razie nieuzyskanie dofinansowania przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który jest niezbędny do wykonania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania ok. 800 zł. Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.

  Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

   

  PROJEKT REGULAMINU – POBIERZ

  Informacje dla mieszkańców zainteresowanych projektem montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Kalet

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2018

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM