Poniedziałek, 18 Października 2021  Imieniny: Juliana, Lukasza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Duże zainteresowanie w naszym mieście Programem Czyste Powietrze  

  Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadza konieczność wymiany kotłów starszych niż 10 lat w bieżącym roku, spowodowała znaczny wzrost zainteresowania dotacjami na wymianę źródeł ciepła oferowanymi przez Program Czyste Powietrze. W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi pytaniami kierowanymi do punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze w Kaletach, postanowiliśmy przedstawić najważniejsze warunki oraz zapisy Programu.

  1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  Osoba, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przekraczająca dochodu rocznego powyżej 100 tyś zł.

  2. Cel Programu
  Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  3. Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?
  Kwota dotacji jest uzależniona od stopnia intensywności dofinansowania oraz wyboru źródła ciepła i zakresu zadań przewidzianych do wykonania w ramach programu Czyste Powietrze, dla Beneficjentów którzy są uprawnieni do podwyższonego stopnia dofinansowania nawet do 37 tysięcy złotych w przypadku wyboru pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.

  4. Kto jest upoważniony do podwyższonego dofinansowania?
  O podwyższony stopień dofinansowania mogą ubiegać się osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Wymagane jest zaświadczenie z właściwego dla zamieszkania urzędu gminy lub miasta o zarobkach - w tut. urzędzie taki dokument wystawia z upoważnienia kierownik MOPS-u.

  5. Realizacja, które koszty będą podlegać rozliczeniu.
  Na realizacje zadań Beneficjenci mają 30 miesięcy od daty złożenia wniosku, koszty poniesione przed złożeniem wniosku mogą być rozliczone w przypadku gdy nie zostanie przekroczony termin 6 miesięcy od zakupu lub wykonania usługi.

  6 Co wchodzi w skład zadania związanego z wymianą kotła na paliwo stałe?
  Zakup/montaż kotła z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

  7. Jakie wymagania techniczne powinien spełniać kocioł na paliwo stałe?
  Kotły na paliwo stałe muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ Kotły na węgiel muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

  8. Jakie wymagania powinny spełniać zadania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. ( docieplenie, wymiana okien i drzwi zewnętrznych)
  Zmodernizowane przegrody zewnętrzne oraz okna, drzwi muszą spełniać normy obowiązujące od 31.12.2020 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

  9. Instalacja fotowoltaiczna w jakim przypadku można otrzymać dofinansowanie?
  Na Instalację fotowoltaiczną można uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku powiązania tego zadania z wymianą źródła ciepła. Moc instalacji fotowoltaicznej od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Zakończenie zadania rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.

  Przypomnijmy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Prezesem WFOŚiGW Katowice Tomaszem Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt konsultacyjny mieści się na I piętrze w biurze nr 11. W związku ze stanem epidemii obecnie kontakt wyłącznie pod nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę elektroniczną: przemyslaw.kocot@kalety.pl
   

  Duże zainteresowanie w naszym mieście Programem Czyste Powietrze

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM