Niedziela, 21 Października 2018  Imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Dane statystyczne potwierdzają szybki rozwój miasta Kalety w latach 2010 – 2013  

  Jak wiemy, o tym czy państwo, przedsiębiorstwo, lub miasto jest dobrze zarządzane, czy ma dobre podstawy do rozwoju i rozwija się w zadowalającym tempie, nie świadczą wypowiedzi polityków, ministrów lub władz samorządów. Najbardziej przekonujące dla nas powinny być i są dane zebrane i przygotowane przez urząd do tego powołany, czyli Główny Urząd Statystyczny. Starsze osoby pamiętają, że w czasach socjalizmu, ustroju słusznie minionym, statystyka była narzędziem propagandy. Fakty rozmijały się jednak z rzeczywistością. W dzisiejszych czasach dane statystyczne są miarodajne i pokazują rzeczywistość, taka jaka jest, bez koloryzowania. Pracując w samorządzie kaletańskim druga kadencję pozyskałem informacje o podstawowych wskaźnikach ekonomicznych, dostępnych na stronie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach, po to by przekonać się jak rozwijało się nasze miasto w latach 2010 - 2013. Interesującą lekturą dla samorządowca ale myślę że i dla każdego mieszkańca są dane, przedstawione w przystępnej formie, w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca, w której zamieszczone są tzw. portrety gmin. Co wynika z tych informacji dla Kalet? Otóż w 2010 roku, nasze miasto spośród 9 gmin tworzących powiat tarnogórski, pod względem dochodu gminy na jednego mieszkańca, który wynosił wówczas 2118 zł, zajmowały 9 miejsce. Na koniec 2013 roku, wyprzedziliśmy pod względem dochodu na 1 mieszkańca takie gminy jak: Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Świerklaniec i Tworóg, zajmując 5 lokatę z kwotą 2920 zł. Co ciekawe, nie licząc gminy Ożarowice, które dzięki olbrzymiemu przyrostowi przychodów w 2013 roku, (dotacje unijne i kredyty udzielone na budowę systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie) są liderem w powiecie i województwie, przyrost dochodu na 1 mieszkańca w latach 2010 – 2013 dla Kalet, był największy w powiecie i wyniósł 38%. Jesteśmy na drugim miejscu w powiecie, jeżeli chodzi o udział środków w budżecie na finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych. Rok 2014, był pod tym względem jeszcze lepszy. Natomiast udział wydatków majątkowych na inwestycje w budżecie gminnym na rok 2013, był również jednym z najwyższych w powiecie i wyniósł 32%. Taki wskaźnik świadczy, o tym że nasze miasto szybko się modernizuje i rozwija. W załączeniu do artykułu zamieszczona została tabelka z kilkoma wskaźnikami ekonomicznymi dla wszystkich gmin naszego powiatu. Natomiast dane dotyczące naszej gminy można zobaczyć TUTAJ. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kalety, sprowadza się do konkluzji, że 1/3 wydatków pochłania oświata i wychowanie oraz, że wydatki te stale rosną, podobnie jak wydatki na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska. Natomiast z rocznika statystycznego województwa śląskiego na 2014 rok, można uzyskać informacje na temat salda migracji ludności dla naszego miasta, z którego wynika że przyrost naturalny w ostatnich latach przeważnie był ujemny (przewaga zgonów nad urodzeniami) z wyjątkiem jednego roku oraz, że w 2013 roku tyle samo osób wymeldowało się z naszego miasta co zameldowało). Ubytek liczby mieszkańców jest charakterystyczny niemal dla wszystkich gmin naszego województwa, ale dla Kalet nie był tak dramatyczny w innych gminach. Po udostępnieniu przez Wojewódzki Urząd Statystyczny danych za 2014 rok, który, będzie można w pełni podsumować rozwój naszego miasta w kadencji 2010-14. Reasumując, poprawa podstawowych wskaźników wskazujących na stabilny rozwój naszego miasta nie ma wprawdzie, bezpośredniego przełożenia na zasobność portfela przeciętnego mieszkańca Kalet, bo tutaj wpływ na to ma dostęp do pracy, wysokość zarobków i ceny w sklepach. Ale mieszkając w mieście, którego dochody jak i wydatki rosną, zbliżając się do średniej w powiecie, przeznacza jedna trzecią wydatków na inwestycje, przeciętny mieszkaniec naszego miasta powinien mieć świadomość, że decydując się na życie tutaj, będzie miał z czasem dostęp do coraz lepszej infrastruktury miejskiej, mam na myśli drogi, chodniki, kanalizację ale również coraz będzie mieć dostęp do coraz lepszych pod względem jakości placówek oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji i do sprawniejszej administracji. Oczywiście sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie będzie również miała bodaj większy wpływ na poziom życia mieszkańców Kalet, ale strategię rozwoju gminy wyznacza samorząd z burmistrzem i od podejmowanych przez te władze decyzji zależy, czy tempo rozwoju jest mniejsze czy większe.

  Eugeniusz Ptak
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach

   

   

  Dane statystyczne potwierdzają szybki rozwój miasta Kalety w latach 2010 – 2013

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2018

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM