Poniedziałek, 27 Września 2021  Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Kaletach  

  W Kaletach znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, działający w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt ten zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2.
  Na mocy ustawy z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, a więc miasta i gminy Kalety oraz okolicznych gmin – z ograniczeniem do następujących osób:
  • młodzieży do 26. roku życia,
  • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorów po ukończeniu 65 lat,
  • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatantów,
  • weteranów,
  • osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
  • kobiet w ciąży.

  Osoby te uzyskują nieodpłatną pomoc na podstawie przedstawienia dokumentu uprawniającego (np. dowód osobisty, zaświadczenie z MOPS, legitymacja weterana).
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Pomoc taka obejmuje wszelkie sprawy z wyjątkiem:
  – podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  – z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Punkt w Kaletach mieści się w Urzędzie Miejskim, a działa według następującego harmonogramu:

   

  PONIEDZIAŁEK

  WTOREK

  ŚRODA

  CZWARTEK

  PIĄTEK

  8:00 – 12:00

  14:00 – 18:00

  8:00 – 12:00

  14:00 – 18:00

  14:30 – 18:30

  W kwietniu na stronie http://frpp.pl pojawi się internetowa rejestracja do punktu.

  Zapraszamy!

  Zadanie publiczne realizowane przez stowarzyszenie Klub Jagielloński jest finansowane ze środków powiatu tarnogórskiego.

  Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn sierpień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM